Annons: Mediedagen 2019
Anders Ingvarsson. Foto: press.

GD polisanmäler hot inför publicering

Gefle Dagblad har polisanmält att en reporter fått ta emot ett hot under en pågående granskning. "Vi bedömer det som ett utstuderat försök till skrämsel", säger tidningens chefredaktör Anders Ingvarsson.

I samband med en granskning som Gefle Dagblad (GD) just nu genomför har en reporter blivit hotad.

– Vi bedömer det som ett utstuderat försök till skrämsel. Det handlar om en situation som blev hotfull, säger Anders Ingvarsson, chefredaktör på GD.

I samråd med polisen har Gefle Dagblad beslutat att polisanmäla händelsen. Det har bland annat lett till att polisen ökat sin tillsyn mot tidningens redaktion.

Är hotet riktat mot reportern som individ eller mot tidningen som helhet?

– Det är nog både och. Indirekt är det ett försök att påverka den journalistik vi bedriver. Det är något som är helt förkastligt, säger Anders Ingvarsson.

2016 fick ni motta hot efter att ha granskat en moské. Finns det någon koppling mellan det hotet och det som ni nu fått?

– Det har jag inga kommentarer till, säger Anders Ingvarsson.

Under måndagsmorgonen höll polisen och ledningen för GD ett möte där man diskuterade hotbilden.

Polisen i Gävleborgs presstalesperson Mikael Hedström säger att polisen i nuläget analyserar hotbilden som finns mot tidningen. Det arbetet kommer att pågå under måndag och tisdag.

– Därefter kommer man att fatta beslut om det är ett hot eller inte och avgöra om man ska gå vidare med utredningen. Man kan uppleva en sak som ett hot, men det ska hålla juridiskt också, säger han.

Under helgen har polisen haft en ökad tillsyn mot tidningens lokaler. Det handlar dock inte om bevakning i form av permanent polisnärvaro utanför redaktionen, utan snarare om att polisen är medveten om att hotet finns.

– Det har inte varit några iakttagelser vid redaktionen under helgen, säger Mikael Hedström.