Annons: Mediedagen 2019

Stort annonstapp för tidningarna

Mediebyråbarometern

Köpen av annonser i trycka medier rasar. Allra mest har annonseringen i fackpressen minskat, visar novembers Mediebyråbarometer.

Köpet av annonser ökar i Sverige, men det kommer inte de trycka tidningarna till del. För samtidigt som radio och TV ökar sin annonsintäkter så tappar de tryckta medierna kraftigt. Pengarna har heller inte forslats över till tidningarnas digitala kanaler.

”För tryckta medier blev november en katastrofmånad då samtliga tryckta medier tappar på bred front. Minskningen ligger på 21,7 procent, motsvarande knappt 44 miljoner kronor – trots Black Friday. Dessa pengar plockas inte upp av tidningarnas digitala kanaler – de ser ut att ha gått primärt till TV och radio”, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer i ett uttalande.

Annonseringen ökar oftast inför stora shoppingtillfällen, så som Black Friday som inträffade i november. Men det har inte hjälpt de trycka tidningarna.

”Black Friday har inte gynnat de tryckta medierna, vilket man annars skulle kunna tro, utan det är TV och radio som främst har lyckats plocka andelar under årets Black Friday. Etermedia går mycket starkt och totalt ökade medieinvesteringarna av TV och radio med drygt 43 miljoner kronor i november,” säger Staffan Slörner.