Annons: Mediedagen 2019

Paulina Neuding lämnar kvartal

Kvartals chefredaktör Paulina Neuding går till den internationella sajten Quillette.

Paulina Neuding har varit chefredaktör för Kvartal sedan sommaren 2017. Hon kommer nu bli Europaredaktör för Quillette, en tidskrift som liknar Kvartal och som redan har kontor i Australien, Kanada och England.

”Ett tämligen naturligt steg vidare för en publicist som Paulina Neuding, som utöver sin position i svensk samhällsdebatt också kommit att bli allt mer närvarande och allt mer uppmärksammad i internationella sammanhang”, skriver Thomas Gür, styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Kvartal om Paulina Neudings nya jobb.