Annons: Mediedagen 2019

PO jobbar fortfarande med #metoo-ärenden

Allmänhetens Pressombudsman har fått in ett 30-tal anmälningar som rör #metoo-bevakning. Ett tiotal anmälningar har ännu inte offentliggjorts.

Allmänhetens Pressombudsman har hittills hänskjutit 18 anmälningar till Pressens Opinionsnämnd med rekommendationen att klandra publiceringen. Alla utom en klandrades också av nämnden.

Nu kvarstår ett tiotal anmälningar som ännu behandlat eller ännu inte offentliggjorts.

– Vi har ett antal anmälningar som kan komma att bli offentliga de närmaste månaderna, säger PO Ola Sigvardsson till Medievärlden.

För offentlighet krävs ett beslut – friande eller fällande – i PON. Om PO avskriver direkt och det beslutet inte överklagas till PON blir anmälan aldrig offentlig.

Bland de ärenden som ännu inte offentliggjorts finns bland annat publiceringarna om Kulturhusets chef Benny Fredriksson.