Annons: Mediedagen 2019
Thomas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare Expressen. Foto: Anna-Karin Nilsson

Domstolen skyddar Expressens källa igen

Göteborgs tingsrätt har återigen nekat åklagare Mats Ihlbom tillgång till Expressens grundlagsskyddade material som publicerades i redigerad version i samband med sommarens bilbränder i Västsverige.

Åklagare Mats Ihlboms första försök att få tillgång till materialet inkom efter att tidningen publicerat en redigerad film på en person som misstänks vara inblandad i de uppmärksammade bilbränderna då ett hundratal bilar sattes i brand ungefär samtidigt på fyra olika platser i Västra Götaland i somras. Genom en husrannsakan på Expressen ville Ihlbom få tillgång till den oredigerade filmen där personen inte är maskad.

Men för två veckor sedan fick han avslag av Göteborgs tingsrätt som hänvisade till att en husrannsakan kunde äventyra meddelarfriheten. Efter det begärde Ihlbom ett så kallat editionsföreläggande eller exhibitionsföreläggande. Men nu får han återigen nej av domstolen.

”De redigerade delar av filmen som åklagaren har begärt att få ut från Expressen innefattar sådan information som omfattas av anonymitetsskyddet i 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)”, skriver Göteborgs tingsrätt i sitt beslut.

Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson skriver på sin blogg att han välkomnar domstolens hållning.

”Jag har stor respekt för att allmänheten, och särskilt alla som drabbades av de misstänkta mordbränderna i Göteborg, gärna ser de skyldiga lagförda. Jag förstås också att den intresseavvägning som domstolen haft att göra kan te sig svårbegriplig. Men – och det är ett viktigt m e n – grundlagar försvarar större samhällsintressen och det vore mycket skadligt för det demokratiska samhället om inte grundlagsskyddade medier hade möjlighet att inom ramen för TF och YGL publicera fritt. Allsidigheten i en sådan rapportering förutsätter då ventilparagrafer om exempelvis meddelarfrihet, så att information – via medierna – kommer medborgarna till del.”

Läs också

Tingsrätten avslår åklagarens begäran om husrannsakan på Expressen (2018-09-12)