Mari Heidenborg har utsetts till ny justitiekansler.

Hon blir ny JK

Regeringen har utsett Mari Heidenborg till ny justitiekansler. Hon efterträder Anna Skarhed.

Mari Heidenborg är i dag justitieråd i Högsta domstolen. Hon har lång erfarenhet som domare och har tidigare bland annat haft flera utredningsuppdrag. Den 1 september efterträder hon nuvarande justitiekansler Anna Skarhed och blir därmed exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Anna Skarhed har varit justitiekansler sedan 2009 och är Sveriges första kvinna på posten. Den 31 juli går hon i pension.