Annons: Mediedagen 2019

SJF kampanjar mot sexuella trakasserier

Morgonkollen

Genom kampanjen "Till mitt yngre jag" vill Journalistförbundet (SJF) stötta unga kvinnor som nyligen inlett sin bana i mediebranschen.

Till mitt yngre jag” riktar sig till unga kvinnor som är nya i branschen. En grupp som, enligt SJF, löper stor risk för att drabbas av sexuella trakasserier. I kampanjen har man låtit kvinnliga journalister skicka meddelanden till sina yngre jag i form av filmer.

Ulrika Hyllert, vice ordförande i Journalistförbundet, om kampanjen:

”Alla ska kunna gå till jobbet utan att bli utsatta för sexuella trakasserier. Vi vet att det finns ett samband mellan att vara ung, kvinna, med en otrygg anställning och risken att bli utsatt för sexuella trakasserier. Journalistförbundet vill med den här kampanjen fortsätta vårt arbete mot sexuella trakasserier och samtidigt göra det tydligt för unga kvinnor i branschen vad de kan göra om de känner sig utsatta.”

Se filmerna här.