Annons: Fojo

Friskolegranskning i SVT fälls

GRN

SVT fälls för att i flera inslag inte låtit en granskad friskola i Norrköping få bemöta kritik.

Granskningsnämnden har tittat närmare på förra årets granskning av en friskola i Norrköping som SVT Nyheter Öst stod bakom. Totalt har nämnden prövat 52 inslag varav nio nu fälls eftersom de anses strida mot kravet på opartiskhet.

Anledningen är att skolans huvudman – trots att den får kraftig kritik bland annat på grund av att skolans ekonomi inte gick att granska – inte tillåts bemöta uppgifterna i de fällda inslagen. Utöver det konstaterar nämnden att rapporteringen rymmer vissa felaktigheter. Ingen av dessa bedöms dock vara så allvarlig att något av inslagen strider mot kravet på saklighet.