Telias lokaler i Arenastaden i Solna.

Bonnier och Telia har kontaktat MPRT

Både Bonnier och Telia har kontaktat Myndigheten för press, radio och tv för att sondera terrängen inför en eventuell försäljning av Bonniers tv-verksamhet.

Regeringen meddelade igår att de inte kommer att använda sitt ägarinflytande för att stoppa affären. Däremot måste affären konkurrensprövas av Konkurrensverket och den kan också komma i konflikt med TV4:s sändningstillstånd som ska granskas av Myndigheten för press- radio och tv.

Kerstin Morast som är jurist på Myndigheten för press, radio och tv bekräftar för Medievärlden att både Telia och Bonnier haft kontakt med myndigheten inför affären.

– Vi har haft kontakt om det, men det har skett på ett generellt plan.

Vad är er bedömning, kan det strida mot TV4:s sändningstillstånd att ha Telia som ägare?

– Vi har inte gjort någon bedömning av det idag. För oss är det fortfarande en teoretisk fråga.

Hur skulle den kunna aktualiseras?

– Det är lite svårt att säga. Om en affär äger rum och vi beslutar oss för att genomföra en tillsyn.

Så vad kan ni uttala er om i dagsläget?

– Hur regelverket ser ut när det gäller överlåtelser och innehållsvillkor. Och som sagt på ett generellt plan.