Annons: PP Pension

Karl Erik Gustafsson har avlidit

Karl Erik Gustafsson avled i lördags efter en tids sjukdom. Han var Sveriges första professor i massmedieekonomi och under många år den främsta branschanalytikern.

Karl Erik Gustafsson var en föregångare inom medieekonomin och länge den ledande forskaren och branschanalytikern.

Han har forskat kring medieekonomi sedan 70-talet och suttit med i flera statliga utredningar om massmedia. När han utsågs till professor i massmedieekonomi vid Göteborgs Universitet 1989 blev han Sveriges första professor i ämnet. Han beskrev också branschens utveckling i rapporten Dagspressens ekonomi i mer än två decennier.

På 2000-talet var han knuten till Media Management and Transformation Centre, ett forskningscentrum vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Karl Erik Gustafsson skulle ha fyllt 80 år i oktober.