Annons: Mediedagen 2019

Nytt medieetiskt system presenteras

Morgonkollen

Företrädare för flera svenska medier har enats om ett branschgemensamt plattformsoberoende medieetiskt system, som presenteras i en debattartikel i Expressen.

Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON), som i dag prövar klagomål från enskilda personer som känner sig orättvist behandlade i pressen, föreslås ersättas av Allmänhetens medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd (MEN). Det framgår av en debattartikel i Expressen.

Syftet är att det etiska systemet ska stärkas och vidgas. Dessutom ska det fortsättningsvis omfatta även radio, tv och webb, skriver företrädare för bland annat SVT, SR, TT, TV4, SJF, branschorgan samt flera tidningar i debattartikeln.

Precis som i dag kommer enskilda kostnadsfritt att kunna anmäla publiceringar som kränkt deras privatliv och inneburit en publicitetsskada.