Annons: Mediedagen 2019

Klart: EU föreslår beskattning av IT-jättar

EU föreslår att IT-jättar som Google, Facebook och Apple ska betala skatt i de länder där de har "betydande interaktion med användarna via digitala kanaler".

I förra veckan rapporterade Financial Times att EU just nu arbetar för att ta fram ett förslag på en digital skatt som riktar sig mot stora IT-bolag som Google, Facebook och Apple.

I dag presenterades åtgärdsförslagen. Syftet med förändringarna är att alla företag ska beskattas på ett ”rättvist” och ”tillväxtvänligt” sätt i EU:

”Nuvarande skatteregler är inte utformade för företag som är globala, virtuella eller har liten eller ingen fysisk närvaro”, står i pressmeddelandet.

EU:s två separata lagstiftningsförslag presenteras i punktform.

  • Tanken med det första initiativet är att reformera reglerna för bolagsbeskattning så att vinster redovisas och beskattas i det land där företagen har betydande interaktion med användarna via digitala kanaler. Det är den långsiktiga lösning som kommissionen föredrar.
  • Det andra förslaget bygger på flera medlemsstaters önskemål om en tillfällig skatt som omfattar de viktigaste digitala verksamheterna som i dag helt och hållet undgår beskattning i EU.

Läs mer här.