Annons: Mediedagen 2019
Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

”Det offentliga samtalet ska inte formas av kommersiella företag”

Om anonyma individer på amerikanska företag får avgöra vem som får höras går vi en mörk framtid till mötes, skriver RUG:s avgående ordförande Jonathan Lundqvist på DN Kultur.

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter frågar sig Reportrar utan gränsers avgående ordförande Jonathan Lundqvist om makten över vem som får höras verkligen bör ges bort till amerikanska företag.

Den senaste tiden har diskussionen om nätjättarnas ansvar för det material de distribuerar intensifieras. Efter kraftiga påtryckningar beslutade Google nyligen att stänga ned den högerextrema Youtube-kanalen Granskning Sverige – med hänvisning till att den publicerat upphovsrättsskyddat material.

Jonathan Lundqvist tycker att det är problematiskt att beslutet togs av anonyma individer på Google och inte av en domstol. Han ser flera faror med att nätjättarna tar över det offentliga samtalet för att erbjuda en betydligt mer inskränkt yttrandefrihet än vad vi demokratiskt enats om i lagar.

”Företaget gör affärsmässiga avvägningar mellan att få kritik för att ta ned materialet eller bli kölhalade för att behålla det. Det alternativ som har lägst risk och lägst kostnad blir också Googles beslut. Det är inget konstigt med att företag fungerar så. Det är till och med helt rimligt. Men om sådana överväganden får forma det offentliga samtalet går vi en mörk framtid till mötes.”

Jonathan Lundqvist skriver vidare att företrädare för mediebranschen borde veta bättre:

”Om man inte kan hoppas på bättring av principiella skäl borde man väl åtminstone se om sitt eget hus? Vill man verkligen ge stora amerikanska företag, som redan är tidningarnas värsta konkurrenter på många marknader, nycklarna till att också kontrollera vad som får sägas och vem som får höras?