Wallström kräver frisläppande av Gui Minhai

Morgonkollen

Utrikesminister Margot Wallström kräver att den svensk-kinesiske fängslade förläggaren Gui Minhai släpps med omedelbar verkan.

I ett uttalande, med anledning av att Gui Minhai nyligen återigen fördes bort av Kinesiska myndigheter, skriver Margot Wallström:

”Det brutala ingripandet i januari mot en svensk stödinsats genomfördes trots kinesiska upprepade försäkringar om att Gui Minhai vid tillfället var en fri man. Det kinesiska agerandet skedde i strid med grundläggande internationella regler om konsulärt stöd”, och vidare:

”Vi kräver att vår medborgare ges möjlighet att träffa svensk diplomatisk och medicinsk personal och att han frisläpps så att han kan återförenas med sin dotter och familj.”