Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

TU: ”Undanta dagspressen förslaget om telemarketing”

Regeringens förslag om telemarketing är ytterligare ett exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop. Det menar branschorganisationen TU, som vill att dagspressen ska undantas kravet på skriftligt godkännande.

Om regeringens förslag blir verklighet kommer det att krävas att avtal som ingås genom telemarketing godkänns av konsumenten skriftligt i efterhand. I annat fall är inte avtalet giltigt.

Branschorganisationen TU ser risker med förslaget i och med att stora delar av dagspressbranschen är beroende av abonnemangsförsäljningen som görs över telefon.

I ett pressmeddelande står: ”Ett krav på skriftligt godkännande leder erfarenhetsmässigt till ett betydande bortfall av ingångna avtal – inte därför att konsumenten ändrat sig utan därför att man glömmer bort att göra denna ytterligare åtgärd.”

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter kallar förslaget kontraproduktivt och ser det som ”ytterligare ett exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop”.

”Det finns problem med telemarketing, men det är inte tidningsbranschen som föranlett dem. Ska ett krav på skriftligt godkännande i efterhand införas bör därför problemfria branscher, som dagspressen, inte omfattas”, säger Jeanette Gustafsdotter.