SJF kräver frisläppande av Gui Minhai

Morgonkollen

Journalistförbundet kräver att Kina släpper den fängslade svensk-kinesiske förläggaren fri.

I ett uttalande som är signerat Svenska Journalistförbundet och den europeiska och den internationella journalistfederationen fördömer undertecknarna Kinas agerande när de återigen fört bort och fängslat Gui Minhai.

”Det faktum att Gui Minhai återigen har fängslats utan bevis visar på Kinas respektlöshet inte bara för yttrandefrihet utan för mänskliga rättigheter i stort.”

Vidare kräver de att Gui Minhai släpps fri med omedelbar verkan och får tillåtelse att lämna Kina.