Mittmedias vinst halverades

Mittmedia halverade vinsten förra året. Nu ska personalkostnaderna minskas ytterligare.

Mittmedias omsättning förra året minskade med 7 procent och uppgick till 2,037 miljarder kronor. Vinsten halverades till 40 miljoner kronor.

”Det är betydligt sämre än förväntat och en liten besvikelse”, säger Mittmedias finanschef Thomas Wilson till Mittmedias internreporter.

Annonsintäkterna minskade med 14 procent, vilket var mer än snittet för lokalpressen på 12 procent.

Upplageintäkterna minskade också, men nya digitala prenumerationsintäkter lindrade tappet. Vid årsskiftet hade Mittmedia 50 000 heldigitala prenumeranter.

Enligt Mittmedia innebar slutet av 2017 ett trendbrott när det gäller i tillväxten på digitala annonsintäkter och koncernen hoppas att det ska fortsätta under 2018. Tryckerierna och de mindre bolagen utvecklades också bättre än väntat.

Mittmedia har minskat sina personalkostnader med 100 miljoner de senaste tre åren, men de måste minska ännu mer för att koncernen ska klara sin budget för 2018.

”Vi har flera år av nedbemanning bakom oss och många medarbetare har tvingats sluta, vilket varit påfrestande för alla. Men att sänka våra personalkostnader har tyvärr varit nödvändigt och vi måste fortsätta att sänka våra kostnader även i år”, skrev koncernens vd Per Bowallius i ett informationsmejl till de anställda i fredags.

Tryck- och distributionskostnaderna står nu för nästan hälften av de fasta kostnaderna. För att minska dem testas nu ett pilotprojekt i Örnsköldsvik där papperstidningen distribueras dagtid.

Medievärlden söker Mittmedias vd Per Bowallius och styrelseordförande Bengt Ottosson.