Annons: Mediedagen 2019
Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld.

Mer branschkritik mot förslaget om telemarketing

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter är, precis som TU, kritiska mot regeringens förslag att det ska krävas ett skriftligt godkännande när abonnemangsförsäljning görs över telefon.

Regeringen presenterade i går ett förslag om att det ska krävas ett skriftligt godkännande i efterhand av avtal som ingås över telefon för att de ska vara giltiga.

Branschorganisationen TU har uttryckt skarp kritik mot förslaget och vill att det ska göras ett undantag för dagspressen. Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, är också kritiskt mot förslaget som hon menar kan slå hårt mot deras medlemmar i tidskriftsbranschen:

”Telefonförsäljning har varit förknippat med problem under en lång tid, men det är inte tidskriftsbranschen som har orsakat dessa. Branscher som vår, som sköter sig, borde undantas från kraven på skriftliga avtal”, säger Kerstin Neld i ett pressmeddelande.

Läs också

TU: ”Undanta dagspressen förslaget om telemarketing”