Tele2 och Com Hem slås ihop

Tele2 och Com Hem går ihop och bildar bolaget Nya Tele 2. Com Hems ägare får 6,6 miljarder kronor och 27 procent av aktierna i det nya bolaget.

Tele2:s och Com Hems största aktieägare är Kinnevik med 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Com Hem.

Com Hems vd Anders Nilsson blir vd för det nya företaget medan Tele2:s vd Allison Kirkby lämnar.

”När jag började min ledande roll på Tele2 hade jag tre övergripande mål: att skapa avkastning genom disciplinerad kapitalallokering; att låta koncernen fokusera på de marknader där vi visste att vi kunde vinna; och att bli den ledande integrerade operatören i Östersjöområdet med ett starkt fokus på kunden. Med dagens offentliggörande har alla dessa mål uppnåtts och jag är otroligt stolt över Tele2-teamet och allt som vi har åstadkommit under de senaste fyra åren. Jag är övertygad om att jag vid Fusionens genomförande kommer att lämna över ett bolag i väldigt god form och med Anders Nilsson och Tele2s nuvarande koncernledning är bolaget i goda händer att bli ännu mer framgångsrikt i framtiden”, säger Allison Kirkby i ett pressmeddelande.