Expressen och CNN bevakar kvinnors rättigheter

Morgonkollen

Expressen och CNN utvidgar samarbetet med satsningen #AsEquals som ska uppmärksamma kvinnors rättigheter världen över.

Samarbetet innebär att CNN och Expressen TV kommer att publicera reportagen i samarbetet i sina olika nyhetskanaler, i Expressens fall både digitalt och i papperstidningen. En specialsajt kommer för #AsEquals kommer också att lanseras idag.

Satsningen finansieras bland annat av bidrag från European Journalism Centre, med Melinda och Bill Gates som donatorer.

Reportagechefen Christofer Brask och planeringsredaktören Anna Lindwall kommer att ansvara för Expressens publiceringar, skriver Thomas Mattsson i sin blogg.

Expressen har redan ett samarbete med CNN, som bland annat innebär att Expressen TV är CNN:s partnerkanal i Sverige.