Annons: Mediedagen 2019

Utgivarna: Stora risker med att begränsa insynen i domstolarna

Förändringar som begränsar insynen i domstolarna bör göras med stor försiktighet. Det skriver Utgivarnas styrelse i en debattartikel i SvD.

Regeringens förslag (SOU 2017:46) om bättre ordning och högre säkerhet i domstolarna riskerar att försvåra medierapporteringen. Det menar Utgivarnas styrelse.

I en debattartikel i SvD i dag, som är undertecknad av styrelsen, vänder ledamöterna sig mot flera förslag som de anser är för långtgående. Bland annat förbudet av användningen av elektronisk utrustning som anses störa ordningen, att fotoförbudet ska utökas och gälla även fotografering i rättssalen eller i övriga delar av domstolens lokaler samt att det ska vara straffbart att sprida bilder som tagits i domstolens lokaler om det innebär ett intrång i någons personliga integritet och leder till kännbar skada.

Debattartikeln avslutas med att styrelsen konstaterar att den begränsade insynen i domstolarna leder till minskad tillit till de rättsvårdande myndigheterna.

Utgivarnas styrelse består av Sofia Wadensjö Karén, Fredric Karén, Anna Gullberg, Jeanette Gustafsdotter, Thomas Mattsson, Hanna Stjärne, Jan Helin, Cilla Benkö, Casten Almqvist, Viveka Hansson och Unn Edberg.