Daniel Nordström, utgivare och chefredaktör för Mittmedias tidningar i Västmanland och Stockholmsregionen. Foto: Tony Persson/VLT

Klart: Bbl/AT halverar e-tidningsutgivningen

Efter läsarenkäten – Bbl/AT halverar e-tidningsutgivningen och lägger mer kraft på det lokala materialet.

Nyligen gick Daniel Nordström, utgivare och chefredaktör för Mittmedias tidningar i Västmanland och Stockholmsregionen, ut och bad läsarna att svara på en enkät. Frågorna i enkäten gällde ett förslag som skulle innebära att Bbl/AT slutar med sin dagliga utgivning av e-tidning. Fortsättningsvis skulle e-tidningen i stället att släppas de tre dagar i veckan som papperstidningen utkommer. Förändringen skulle, enligt chefredaktören, göra att medarbetarna däremellan får mer tid att lägga på det lokala materialet. Samtidigt kommer tidningens prenumeranter erbjudas VLT:s e-tidning sju dagar i veckan.

389 läsare svarade på läsarenkäten. Av dem svarade 67,5 procent att de stödjer Daniel Nordströms förslag. Efter att ha tagit del av läsarnas synpunkter meddelade Daniel Nordström därför på fredagsmorgonen att han fattat beslut om att genomföra de föreslagna förändringarna av Bbl/AT:s e-tidning. Förändringarna kommer att börja gälla från och med den 8 januari 2018.

Daniel Nordström svarar i dag på läsarnas frågor i en chatt på bblat.se.

– Ja. Jag chattar med läsarna just nu och förväntar mig ingen anstormning. Chatten finns dock öppen för de som vill säga sin mening. Jag har fått flera mejl och samtal nu på morgonen. De allra flesta som hör av sig tycker att detta är bra. Några få är upprörda, säger Daniel Nordström till Medievärlden.

Läs också

Förslaget: Bbl/AT minskar utgivningen av e-tidningen