Bert

SVT tar bort Bert-avsnitt: ”olämpligt innehåll”

Två avsnitt ur ungdomsserien Bert som sändes i mitten av 90-talet har tagits bort från SVT:s Öppet arkiv. Bakgrunden är att delar av innehållet inte betraktas som lämpligt för barn.

De aktuella avsnitten är ”Erik the great” och ”Det viktiga är inte att kämpa väl utan att vinna”. Beslutet att ta bort dem har fattats sedan SVT gjort bedömningen att avsnitten inte är lämpliga för den unga publiken. Det eftersom avsnitten innehåller rasistiska uttryck och nedsättande ord om homosexuella.

På SVT:s programarkiv Öppet arkiv, där resterande tio avsnitt av Bert finns tillgängliga, står det: ”OBS: Bert sändes från början i 12 avsnitt. Vi har valt att inte publicera två av de avsnitten p g a olämpligt innehåll.”

I ett mejl till TT kommenterar SVT:s planeringschef Susanna Balsvik beslutet:

”Vi har tagit beslut om att vi i vårt uppdrag gentemot vår barnpublik ska vara extra vaksamma gällande uttryck som riskerar att vara nedsättande och sårande för vissa av våra tittare. När vuxna tar del av ett sådant uttryck kan de sätta det i en historisk kontext. Men det är svårt för barnen, många av dem kan inte relatera till en tid då andra värderingar rådde.”