September stark månad för landsortspress

MEDIEBYRÅBAROMETERN

September var en stark månad för landsortspressen sett till den mediebyråförmedlade annonsförsäljningen. För de andra printkategorierna fortsätter dock raset – snabbast utför går det för dagspress storstad.

Den mediebyråförmedlade annonsförsäljningen ökade med 2,7 procent under september jämfört med samma månad föregående år. Bäst gick det för radio, utomhus/trafikreklam och dagspress landsort. Svårast var månaden för dagspress storstad, som fortsätter att backa såväl procentuellt som i faktiska tal. I september hade kategorin en negativ tillväxt om 23,7 procent.

– Landsortspress gör en mycket stark månad, med övriga printkategorier fortsätter att falla – främst dagspress storstad. Hittills i år har kategorin tappat över 130 miljoner kronor i medieinvesteringar, detta på en marknad som samtidigt har ökat med 380 miljoner kronor, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Totalt förmedlades medieinvesteringar under september för omkring 1,3 miljarder kronor.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv. Medieköpen ökade i september med 2,7 procent, detta trots höga jämförelsetal. Högkonjunkturen på marknaden håller i sig, efterfrågan ökar och priserna stiger. Men, noterbart är att medieköpen i de digitala kanalerna i princip ligger stilla. Den kraftiga tillväxt som digitala medier har upplevt under tio års tid har sedan ett år tillbaka mattats av, och september bekräftar detta faktum, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.