Annons: Mediedagen 2019

Nya kollektivavtal för tidskrifter och etermedier

Nu har Journalistförbundet och Medieföretagen skrivit avtal om nya kollektivavtal för public service, tidskrifter och etermedia.

De nya avtalen gäller i tre år och innebär löneökningar på 6,1 procent. Dessutom införs en flexpenison som innebär ökade pensionsavsättningar på 0,4 procent och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet.

På public serviceområdet utökas möjligheten för medlemmar i Journalistförbundet att vara programanställd till fyra år. En annan nyhet är att det utökade föräldratillägget med en extra månad även ska gälla för visstidsanställda som är under längre kontrakt.

För tidskrifter och etermedier har anställningsformerna blivit tydligare, bland annat finns där tydligare regler förnär visstidsanställning får användas och den som varit anställd för särskilda behov blir nu fast anställd efter två år.

När det gäller avtalsområdena dagspress och bemanning pågår fortfarande förhandlingar.

Här finns det nya kollektivavtalet för public service.

Här finns de nya kollektivavtalen för tidskrifter och etermedia.