Annons: Mediedagen 2019

Journalist nekas uppgifter – Uppsala kommun får JO-kritik

Socialförvaltningen i Uppsala kommun kritiseras för att ha nekat en journalist uppgifter om namnet på någon tjänsteman som deltagit i uppföljningen av vården av ett ensamkommande barn.

En journalist på Upsala Nya Tidning (UNT) nekades att ta del av uppgifter om en uppföljning av vården på ett hem där det bodde ensamkommande barn.

Journalisten begärde bland annat att få veta vem eller vilka som hade gjort uppföljningen men nekades uppgiften.

Händelsen anmäldes till justitieombudsmannen (JO) av journalisten som ansåg att kommunen borde kunnat lämna ut namnet på någon tjänsteman som hade deltagit i uppföljningen.

JO går på journalistens linje och menar denne borde ha fått veta namnet på någon tjänsteman som hade varit involverad i uppföljningen av vården. Socialförvaltningen i Uppsala kommun kritiseras därför för brister i serviceskyldigheten.