De nya avtalen för dagspress och bemanning klara

På fredagen tecknade Journalistförbundet och Medieföretagen två nya kollektivavtal på avtalsområdena dagspress och bemanning.

I de nya avtalen för dagspress och bemanning har man – precis som i de nyligen färdigförhandlade kollektivavtalen för public service, tidskrifter och etermedia – kommit överens om löneökningar på 6,1 procent samt flexpension. Flexpension garanterar ökade pensionsavsättningar på 0,4 procent och gör det lättare för arbetstagare att från 62 års ålder gå ned i tid.

”De ökade avsättningarna till tjänstepension som flexpensionen innebär är särskilt viktigt för yngre journalister”, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, i ett pressmeddelande.

Dagens avtalstecknande innebär att alla avtal i 2017 års avtalsrörelse nu är färdigförhandlade. De nya kollektivavtalen gäller i tre år.

Här kan du läsa mer om det nya kollektivavtalet för dagspress.

Här kan du läsa mer om det nya kollektivavtalet för bemanning.