Borås Tidning vann strid om utgivningsbevis

Patent och registreringsverket upphäver utgivningsbeviset för Borås Nya Tidning efter att Gota Media begärt att det återkallas.

Utgivningsbeviset utfärdades förra hösten och begäran om återkallelse kom till PRV den 30 januari i år.

Enligt tryckfrihetsförordningens 5:e paragraf får en ansökan om utgivningsbevis avslås ”om skriftens titel företer en sådan likhet med titel på annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske”. Vilket Gota Media alltså hävdat i sin begäran om återkallelse.

Vid en förnyad prövning finner PRV att titlarna Borås Tidning och Borås Nya Tidning är lätt förväxlingsbara: ”Den nyare titeln uppfattas endast som en y version av den äldre”. PRV har därför beslutat att upphäva utgivningsbeviset för Borås Nya Tidning.

– PRV:s beslut är principiellt viktigt. Det ska inte gå att med något enkelt tilläggsord snylta på det renommé som finns hos väl inarbetade tidningstitlar, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård till Medievärlden.