SVT samarbetar med produktionsbolag utan kollektivavtal

Nära hälften av de produktionsbolag som gör tv-serier som SVT köper och visar står utan kollektivavtal, visar Kulturnytts kartläggning. Men SVT:s förhandlingschef tycker inte att det är problematiskt.

Kulturnytt har gått tre år tillbaka i tiden och tittat på de 30 produktionsbolag som SVT köpt flest och störst produktioner av. Kartläggningen visar att 14 av produktionsbolagen helt saknar kollektivavtal.

Men Roland Pihl, förhandlingschef på SVT, anser inte att avsaknaden av kollektivavtal är något problem:

”Nej, jag tycker inte att det är ett problem. Man kan inte säga att det är ett oseriöst företag för att man inte har kollektivavtal. Man kan mycket väl ha villkor som till och med överskrider de som finns i kollektivavtalen”, säger han till Kulturnytt.

Något krav på att de bolag public service-bolagen samarbetar med ska ha kollektivavtal går inte att ställa enligt Europakonventionen.