Morgonpressen tappade 13,5 procent i print

De svenska morgontidningarna tappade 13,5 procent av sina annonsintäkter från print första kvartalet, medan de digitala ökade med 2,1 procent, visas TU:s Internetbarometer.

Landsortspressen ökade sina digitala annonsintäkter med 3,8 procent medan storstadspressen ökade med 0,8 procent.

”De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

TU Internetbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar och Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM. Den redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.