Annons: Mediedagen 2019

Fackförbundspressen uttalar sitt stöd för Gaudeamus

I går, vid Fackförbundspressens årsmöte, antog föreningen Fackförbundspressen ett uttalande till stöd för tidningen Gaudeamus redaktionella självständighet.

Medievärlden rapporterade under gårdagen att Stockholms universitets studentkårs, SUS, medlemstidning Gaudeamus kan förlora sitt oberoende. Det om en proposition skriven av av kårens styrelse röstas igenom av ledamöterna i kårfullmäktige den 18 maj. Förslaget innebär att SUS verksamhetschef blir ansvarig utgivare för Gaudeamus.

I går, vid Fackförbundspressens årsmöte 15 maj, antog föreningen – där 19 redaktionellt självständiga fackliga tidningar ingår – ett uttalande till stöd för tidningens redaktionella självständighet.

Föreningen Fackförbundspressen skriver: ”Utifrån sin kunskap om den roll en organisationstidning kan och bör ha vill föreningen uttrycka sitt starka stöd för Gaudeamus redaktionella oberoende.”

Och vidare: ”I en stor medlemsorganisation fyller en redaktionellt självständig tidning, med ett uppdrag att kritiskt granska såväl omvärlden som den egna organisationen, en viktig demokratisk funktion. Såväl studentkårer som fackförbund har en betydande makt, bland annat genom sitt utrymme att utöva inflytande å medlemmarnas vägnar, och därför är den granskande rollen i dessa organisationer särskilt viktig. Det är också angeläget att det i en demokratisk organisation finns ett forum dit medlemmar med förtroende kan vända sig för att framföra skilda åsikter om organisationens verksamhet.”

Läs hela uttalandet här.

Läs också

Gaudeamus kan förlora sitt oberoende