Annons: Mediedagen 2019

Facebooks interna riktlinjer ute

De hemliga regler och riktlinjer som sociala medier-nätverket ska följa i hanteringen av våldsamt, hotfullt eller hatfullt innehåll har spridits utanför företaget, rapporterar Guardian.

I början av maj gick Facebooks grundare Mark Zuckerberg ut och berättade att man tar krafttag för att stoppa spridningen av det strömmade våldet i användarnas flöden. Bakgrunden var den senaste tidens incidenter där personer har skadat sig själva eller andra och antingen sänt det live eller publicerat det i efterhand på Facebook. Inom det närmaste året skulle 3 000 personer, vars uppgift blir att granska videovåldet, nyanställas.

Vilket innehåll som är okej och inte avgörs i dag av Facebooks moderatorer. Och nu har de hemliga riktlinjer som moderatorerna på företaget utgår från för att snabbt kunna fatta ett beslut läckt ut. Riktlinjerna gäller Facebooks förhållningssätt till innehåll som kan uppfattas som våldsamt och hotfullt eller har inslag av terrorism, porr, rasism eller självskadebeteende.

Guardian har tagit del av riktlinjerna och av dem framgår att videor där personer livesänder när de uppvisar ett självskadebeteende kan tillåtas eftersom man ”inte vill censurera eller straffa människor i nöd”. Videor där djur skadas kan också tillåtas – men ska då markeras som stötande. Inte heller videor med våldsamma dödsfall behöver raderas. Vad gäller hot eller uppmaningar om våld godkänns de som ”inte anses trovärdiga”. Inte heller videor med våldsamma dödsfall behöver raderas ”eftersom de de kan bidra till att skapa medvetenhet om problem som psykisk sjukdom”. Däremot ska de markeras som stötande, visar Guardians granskning.