Så tycker TU om Medieutredningen

Morgonkoll

Det finns positiva saker i Medieutredningen. Men i sitt remissvar sågar TU också mycket.

Det är bra att Medieutredningen vill ha ett teknikoberoende mediestöd. Och att det ska gå till allmänna nyhetsmedier. Men TU vill att kriteriet ”allmänpolitisk opinionsbildning” också ska läggas till.

Något som organisationen inte vill ha är subjektiva bedömningskrav som ”hög kvalitet och inre mångfald”, ”människans frihet” och ”god användarförankring”. Det ska inte heller vara nödvändigt att vara med i ett medieetiskt system för att få stödet.

Att de framtida mediepolitiska besluten och stödsystemen också ska omfatta public service är något som TU utgår ifrån.

TU anser vidare:

• att de maximala driftsstöds-/produktions-/mediestödsnivåerna bör höjas och välkomnar en utökad anslagsram

• att kravet på återbetalningsskyldighet av mediestöd vid vinst inom koncern inte ska genomföras

• att distributionsstöd fortsatt ska lämnas till allmänna nyhetstidningar för distribution av tidningar på papper, förutsatt att minst två allmänna nyhetsmedier deltar

• att sökandeprocessen för innovations- och utvecklingsstödet måste förenklas

• att det är angeläget att taltidningarna och taltidningssystemet även i fortsättningen hanteras separat från mediestödet

Här finns hela remissvaret.