Annons: Mediedagen 2019
Årets Gulliverpristagare är Lotta Olsson.

DN:s litteraturkritiker prisas

Lotta Olsson tilldelas Gulliverpriset 2017 av Ibby Sverige för sitt mångåriga och starka intresse för barn- och ungdomslitteraturen.

Lotta Olsson arbetar som kritiker på DN Kultur och är redaktör för barnböckerna. Utöver det skriver Olsson krönikor och kåserier för tidningen.

Juryns motivering lyder: ”Lotta Olsson har ett mångårigt och starkt intresse och engagemang för barn- och ungdomslitteraturen – och hon särbehandlar den aldrig, snarare lyfter hon på ett självklart vis fram den jämsides med all annan litteratur i sina roller som recensent, tipsare, föreläsare och moderator. I en tid när allt färre barn- och ungdomsböcker recenseras och uppmärksammas av media känns det viktigt att premiera en av de journalister som verkligen försöker hjälpa läsare och bokköpare att navigera i den flod som ges ut. Lotta Olsson gör just det, noggrann och tydlig med sina preferenser, med en varm och kunnig ton som visar att hon älskar att läsa böckerna lika mycket som barn och unga själva gör. För allt det anser vi att Lotta Olsson är väl värd att prisas.”

Gulliverpriset har delats ut årligen sedan 1969. Det ska gå till en person som ”genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken”. Vem som anses ha gjort det avgör Gulliverkommittén, som i år bestod av representanter för Förläggarföreningen, Svenska barnboksinstitutet, Svenska tecknare, BULT och den ideella organisationen Ibby (Före detta Barn och ungdomsboksrådet, reds. anm).

Prisutdelningen äger rum måndagen den 20 mars på Lilla Piratförlaget i Stockholm.