Metros vd: Startskottet på något nytt

Kinnevik har försökt sälja Metro en tid. Tidningens vd Leif Eliasson ser det som positivt att de nya ägarna inte är ett traditionellt tidningsföretag.

Kinnevik har under en tid erbjudit fler aktörer att ta över gratistidningsverksamheten. Varför det blev Mats Qvibergs investmentbolag som tackade ja vill han inte gå in på.

– Det får du ta med Kinnevik.

Men han ser det som positivt att det inte är något annat tidningsföretag som blev de nya ägarna.

– Om det var ett bolag med andra tidningar hade det handlat om att hitta så mycket synergieffekter som möjligt. Men så blir det inte nu.

Vad de nya ägarna tänker göra med Metro vill han inte spekulera i.

– Men de köper ju inte en verksamhet för 50 miljoner bara för att fortsätta driva den som tidigare. Min tolkning är att det här är startskottet på något nytt.

Hela den digitala resa som branschen upplever nu är en del av den kontexten menar Leif Eliasson.

Vad det nya kommer att innebär vet han dock inte.

– Vi få se vad de har för planer framöver.

 

Joakim Andersson, tillförordnad vd bekräftar också försäljningsplanerna i en kommentar på koncernens sajt:
– Försäljningen av Metro Sverige är i linje med Kinneviks strategi att fokusera portföljen på våra större digitala konsumentvarumärken. Vi har under en tid utvärderat strategiska alternativ för Metro Sverige och har nu hittat en lösning som vi tror är bra för alla parter.