Virve Ivarsson – Ny debattredaktör på Dalarnas Tidningar.

Lundagårds redaktör till DT

Virve Ivarsson tillträder som ny debattredaktör på Dalarnas Tidningar vid månadsskiftet februari-mars.

Virve Ivarsson kommer närmast från Lundagård, Sveriges äldsta studenttidning, där hon har arbetat med att vidga utrymmet för debattjournalistiken. Dessförinnan har hon varit ledarskribent på Expressen.

DT gör en satsning inför valet 2018 där de vill uppmärksamma röster som annars inte skulle höras. Virve Ivarsson vill framför allt göra tre saker som debattredaktör:

“För det första vill jag hyvla ner tröskeln för att delta med en debattartikel eller insändare och få fler underrepresenterade grupper att höras – bland annat genom att vara mer på plats så väl fysiskt som digitalt på platser där till exempel unga rör sig.”

“För det andra vill jag parallellt utveckla en vinjett för den mer kvalificerade debatten som gör läsaren smartare och ger hen något konkret efter läsning – detta bland annat genom vinjetten En gång för alla där forskare och yrkesverksamma – lite i Hans Roslings anda – kommer försöka ge slutgiltiga svar på frågor som länge debatterats fram och tillbaka.”

“Slutligen vill jag utveckla formerna för debatten åt det mer lekfulla hållet – bland annat genom att göra en instagramsatsning på insändarmaterialet, ge en inblick i arbetet hos oss backstage via Snapchat och i allmänhet satsa mer på bild- och videomaterialet kring åsikterna”, säger Virve Ivarsson i ett pressmeddelande.