Anne Lagercrantz, chef för nyhets- och sportdivisionen på SVT. Foto: Magnus Liam Karlsson

Lagercrantz om SVT:s möte med tidningscheferna

I torsdags träffade delar av SVT:s ledning representanter från tidningar i Norrbotten och Västerbotten för att prata om SVT och de lokala mediehusens framtida samarbete. Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen, berättar om mötet.

Mötet var det första av flera som SVT tagit initiativ till för att utveckla samarbetet mellan SVT och de lokala mediehusen. Redan nu på torsdag åker SVT:s vd Hanna Stjärne till Malmö för att träffa representanter från tidningar i Skåne.

SVT:s divisionschef Anne Lagercrantz berättar för Medievärlden vad hon har för förväntningar på initiativet:

– Vi hoppas på konstruktiva samtal i en tid då det ofta är ett högt tonläge i debatten. SVT är inte orsak till den kris som vissa tidningar går igenom och har inte heller lösningen. Men målet för såväl lokala mediehus som SVT är förstås att säkra lokaljournalistiken i hela landet. Det är en demokratifråga. Vi vill bidra genom samarbeten som gynnar både avgiftsbetalarna och mediemångfalden. Tanken med dessa möten är framför allt att lyssna: hur ser man lokalt på SVT:s roll och vilka samarbeten vore intressanta ur det lokala perspektivet?

Hur upplever du att responsen har varit från de lokala mediehusen?
– Bra! Vi har fått ett fint gensvar och uppslutningen är hittills stor.

Vad har du återberättat för övriga ledningen om mötet i Luleå?

– Vi berättade att det var en nyfiken och öppen diskussion om både medieutvecklingen i Sverige och världen och om konkreta samarbeten.