Annons: Mediedagen 2019

Kvällspressens printläsartapp fortsätter

Orvesto Konsument

Expressen tappar flest printläsare i svensk dagspress just nu. Men Aftonbladet är inte långt efter.

På ett år har Expressen tappat 77 000 printläsare på vardagarna. De 492 000 läsarna tidningen har i Orvetso Konsument 16:3 motsvarar en minskning med 13,5 procent jämfört med samma mätning för 2015.

Aftonbladet har tappat 57 000 vardagsläsare av printupplagan. Nu har den 542 000 läsare, en minskning med 9,5 procent.

Svenska Dagbladets tapp är nästan lika stort, 28 000 färre läsare motsvarar en minskning med 8,2 procent. Göteborgs-Posten har 21 000 färre läsare jämfört med samma mätning 2015, en minskning med 6,3 procent. Dagens Nyheter har nu för första gången under 600 000 läsare på sin tryckta vardagsupplaga. Minskningen med 26 000 läsare (-4,3 procent) innebär att räckvidden nu ligger på 582 000.

Men det är inte läsartapp överallt. Sydsvenskan har ökat sin räckvidd med 2,2 procent och Dagens industri med 7 procent.

Den tidning som tappat mest är Metro vars totalupplaga minskat sin räckvidd med 157 000 läsare på ett år, det motsvarar ett tapp på 14 procent.

Mitt i-tidningarna ligger förhållandevis stabilt jämfört med för ett år sedan. Minskningen med 32 000 läsare motsvarar ett tapp på 3,4 procent. Direktpress har ökat sin räckvidd med 4,4 procent men här har fler titlar tillkommit.

Undersökningen genomfördes under perioden 1 september – 31 december. 12 828 personer deltog i mätningen.