GP söker presstöd

Om stödet beviljas handlar det om ett tillskott på tiotals miljoner kronor enligt Johanna Öberg, vd för Stampen Media.

GP har i dag en hushållstäckning på 28,2 procent och uppfyller därmed villkoret att en tidning som ska få presstöd får ha en täckningsgrad på högst 30 procent. Därför söker nu tidningen om driftsstöd.

Ansökan kommer troligen att behandlas på nämndens sammanträde i morgon.

– Får vi det så handlar det om tiotals miljoner kronor, säger Johanna Öberg.

Vad händer om ni inte får det?

– Ingenting. Då är det buisness as usual.

Då spelar det ingen roll om ni får det?

– Så skulle jag kanske inte uttrycka det. Visst skulle det vara ett välkommet tillskott. Men det är ingen intäkt som ingår i budgeten för 2017.

Någon annan tidning inom Stampen Media har inte ansökt om driftsstöd.

2009 ansökte Dagens Nyheter om presstöd men fick avslag med motiveringen att om ”täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, kan tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas”.