Annons: Mediedagen 2019

Myndigheten för press, radio och tv får ny generaldirektör

Regeringen har utsett Charlotte Ingvar-Nilsson till generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bland annat arbetat som huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella lokalradion.

Hon kommer närmast från tjänsten som enhetschef och departementsråd på Kulturdepartementet. Dessförinnan har hon haft uppdraget som rättschef på Post- och telestyrelsen samt varit chef för advokatfirman Bird & Birds regulatoriska grupp.