Annons: Mediedagen 2019

30 kulturtidskrifter får mer pengar

Kulturrådet har beslutat vilka 91 kulturtidskrifter som ska dela på 20,5 miljoner kronor i produktionsstöd. 14 av dem är digitala.

Produktionsstödet har höjts något sedan föregående år då 94 tidskrifter fick dela på 20,1 miljoner kronor.

”För ett flertal etablerade kulturtidskrifter med en tydlig profil eller med en särställning inom sitt konstområde har det i år funnits utrymme att höja stödet”, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet, i en kommentar.

I år sökte 120 tidskrifter produktionsstöd. Av dem fick 91 dela på 20,5 miljoner kronor. Den somaliskspråkiga tidskriften Carruurteenna och det kvinnohistoriska magasinet Historiskan är exempel på tidskrifter som får stöd för första gången.