Annons: Mediedagen 2019

Siren fortsätter ta hjälp av roboten Marple

Nyhetsbyrån Siren och datajournalistikbyrån Journalism++ fortsätter sitt robotsamarbete.

I somras inleddes pilotprojektet med roboten Marple som har i uppgift att hitta lokalnyheter i stordata. Projektet är ett samarbete mellan nyhetsbyrån Siren och datajournalistikbyrån Journalism++. Nu står det klart att samarbetet fortsätter även nästa år.

”Vi är jätteglada över det här. Testet med Marple har fungerat över all förväntan, och genererat mängder av bra lokalnyheter”, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius i ett pressmeddelande.

Genom att gå igenom offentlig statistik hittar nyhetsroboten anmärkningsvärda avvikelser som kan bli lokala nyheter. Till en början grävde roboten i nyheter om anmälda brott från Brottsförebyggande rådet, senare har grävområdet utökats till att omfatta även bostadsaffärer och lokal arbetslöshetsstatistik.

Statistikarbetet har bland annat utmynnat i nyheter om ficktjuvsproblemen i Göteborg, villaförsäljningsboomen i Hälsingland och arbetslösheten bland utlandsfödda i Värmland.

”Det här är nyheter som inte hade kunnat tas fram på något annat sätt. De bidrar verkligen till en ökad kunskap om lokalsamhället”, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

Roboten är framtagen av Journalism++ och statistikern Måns Magnusson med stöd av Google Digital News Initiative.

”Resultaten hittills har varit mycket lovande. Vi ser att statistikfynden både leder till genomarbetade stora nyheter och korta, snabb webbpubliceringar”, säger Jens Finnäs, grundare av Journalism++ Stockholm, i en kommentar.