Annons: Mediedagen 2019

Evenemangslista väcker kritik

Kommersiella mediebolag såväl som Konkurrensverket är kritiska mot regeringens förslag att vissa evenemang ska sändas på fri tv.

I mars överlämnade Myndigheten för press, radio och tv sitt förslag till en evenemangslista till Kulturdepartementet. Listan består av stora evenemang – främst idrottsevenemang – vilka man anser ska vara tillgängliga för 90 procent av den totala tv-befolkningen och inte exklusiva för de som betalar. Det eftersom programmen som bedöms vara ”av särskild vikt för det svenska samhället”.

Men förslaget väckte tidigt kritik eftersom det i praktiken skulle innebära att endast SVT och TV4 kan sända de listade evenemangen. I våras gick evenemangslistan ut på remiss till idrottsförbund, organisationer, statliga verk och mediebolag – och nu har remissvaren kommit in, rapporterar SVT.

Bland de positiva finns SVT, som ju har räckvidden att sända evenemangen. Bland de mindre positiva finns kommersiella mediebolag. Dels de som inte har den räckvidd som skulle krävas, men också TV4 som inte tycker att den ”tillför samhällsekonomiskt eller kulturellt mervärde”. Kritiskt är också Konkurrensverket, som menar att de ”inte ser vilket problem en evenemangslista ska lösa”.

Nu ska Kulturdepartementet se över och ta ställning till remissvaren.