Annons: Mediedagen 2019
Orvesto Näringsliv 2016

Orvesto Näringsliv

Nytt mätsystem gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år.

I Orvesto Näringsliv 2016 mäts såväl analog som digital räckvidd. Och i den analoga ingår – för första gången – även e-tidningar. Det påverkar siffrorna och gör att de inte är jämförbara med tidigare mätningars. Och det nya mätsystemet påverkar olika titlar i olika hög grad.

”Då detta innebär ett tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya datan och jämför med tidigare mätningar. Det vill säga möjligheten till direkt jämförelse mellan mätningarna är begränsad” skriver Kantar Sifo, som tidigare hette TNS Sifo, i räckviddsrapporten.

Tabellerna är uppräknat i 1000-tal.

orvesto1

orvesto2

Tabellerna visar tidningarnas räckvidd i uppräknade tal.

Om undersökningen:

Orvesto Näringsliv 2016 genomfördes under perioden 14 mars – 27 maj. Antal deltagare var 12 154, vilket motsvarar en population av ca 4,5 miljoner människor i åldrarna 21-65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr.