Annons: Mediedagen 2019
Martin Alsander, Stampen.

Alsander: För tidigt att andas ut

Skatteverkets besked är positivt. Men det är för tidigt att andas ut, säger Stampens vd Martin Alsander. – Vi andas in i stället.

Skatteverket accepterade Stampens upplägg när det gäller samtliga bolag som var aktuella för rekonstruktionen.

– Det var ett väldigt positivt besked och helt avgörande för att vi ska kunna ta processen vidare, säger Martin Alsander.

Men det går absolut inte att andas ut ännu.

– Vi andas in i stället och siktar in oss på att fortsätta att göra ett bra jobb.

Jakten på nya finansiärer går nu vidare för Stampens ledning.

– Vi har ett antal intressenter som vi för en dialog med och något bör dagens besked underlätta där.

Hur mycket nytt kapital behöver Stampen?

– Behöver och behöver. Inte jättemycket faktiskt. Det handlar inte minst om trovärdigheten. Att vi kan visa att det finns de som tror på vår verksamhet på sikt och är beredda att gå in med kapital om det behövs.

När det nya kapitalet behövs vill han inte heller gå in på. Men säger att det vore önskvärt att verksamheten ska kunna återgå till normala betalningstider under nästa år.

Är det svenska eller utländska intressenter ni för diskussioner med?

– Det vill jag inte kommentera.

Samtidigt som ledningen jobbar med rekonstruktionsarbetet pågår en strategiprocess som ska vara i mål under hösten. Det gäller att visa upp för de nya intressenterna hur en hållbar verksamhet kan se ut på två till tre års sikt.

Hur stora effektiviseringar kommer strategiarbetet att leda till?

– Det är för tidigt att säga.