Annons: Mediedagen 2019

Internt skuldberg ger Stampen fördel

Morgonkoll

När ackorden för Stampenkoncernen ska röstas igenom väger interna skulder lika tungt som externa.

Stampens externa skulder är i dag på 1,2 miljarder kronor. De interna skulderna mellan bolagen uppgår till 540 miljoner kronor. Skulden till bankerna är på 495 miljoner, momsskulden på 400 miljoner kronor.

Dessutom är såväl EK-koncernen, Mittmedia och förre vd:n Tomas Brungård bland Stampens större borgenärer. 

Den stora andelen interna skulder gör att Stampenbolagen får ett stort inflytande när ackorden ska röstas igenom.

– Fordringar mellan bolag i samma koncern ingår i ackordet. Ett bolag som har fordringar mot ett annat bolag i samma koncern röstar därför för sin fordran som vilken annan leverantör som helst, säger Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen till Dagens Industri.

Samtidigt kan de Stampenföretag som står utanför rekonstruktionen, till exempel OTW och Wallstreet Media, drabbas om deras fordringar till de bolag som omfattas av rekonstruktionen skrivs ner.