Annons: Mediedagen 2019
Fria Tidningar

ETC tar över Fria Tidningar

Mediekooperativet Fria Tidningar blir en del av ETC-gruppen från och med kommande månad.

Det icke vinstinriktade kooperativet startade 2001. I mitten av juli tas driften över av ETC.

”Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler och istället för att kämpa oss fördärvade för att överleva, vilket i förlängningen går ut över journalistiken, har vi tillsammans med ETC bestämt oss för att hjälpas åt och bli starkare tillsammans” säger Fria Tidningars styrelseordförande Madelene Axelsson, som vidare framhåller att det viktigaste är att även framåt vara en normkritisk röst på mediemarknaden.

Caspar Behrendt, i dag verksamhetsledare för Fria Tidningar, går in som vd i det nybildade bolaget ETC Fria AB. De tidningar som i dag ges ut av Fria Tidningar kommer att fortsätta ges ut som vanligt, men istället för att – som tidigare – vara medarbetarägda kommer tidningarna fortsättningsvis att ägas av ETC. Beslutet har tagits gemensamt av kooperativet.

”Fria Tidningar är en nödvändig röst i Sverige. Med mycket små resurser har man hållit liv i en alternativ diskussion om politik och vardag som saknas i de flesta medier.” säger ETC:s ägare Johan Ehrenberg och fortsätter:

”ETC-tidningarna känner naturligtvis av den digitala utvecklingen som alla andra. Men vi har lyckats öka våra upplagor och räckvidd både för papper och digitalt. De erfarenheterna hoppas vi nu ska hjälpa Fria att växa.”