Annons: Mediedagen 2019

Stampen måste hitta nya ägare

Nu har bankerna tagit över Stampen. För att medieföretaget ska få fortsätta med sin verksamhet måste det till nytt externt kapital, vilket sannolikt kräver att nya ägare kommer in.

Innan midsommar ska det finnas en preliminär plan på hur rekonstruktionen av Stampen ska se ut. Det kräver ett oerhört högt arbetstempo konstaterade rekonstruktören Christian Andersch på den presskonferens som hölls i Göteborg vid lunchtid.

Enligt honom så är detta den näst största i Sverige någonsin, sett till antalet anställda. Målet är att vara klar i september.

Han har kommit fram till att Stampen har en i grunden sund verksamhet och att det finns likvider för att klara processen men att det krävs nytt kapital på sikt. Vilket innebär förändringar i ägarstrukturen. Familjen Hjörne med Peter Hjörne i spetsen måste alltså släppa in nya ägare om de vill att tidningarna ska leva vidare.

Stampen har i dag skulder på omkring 1,2 miljarder kronor. Av dessa är omkring 490 miljoner kronor skulder till Handelsbanken, Nordea och SEB.