Annons: Mediedagen 2019

Fyra av fem journalistavtal klara

Morgonkoll

I fredags blev avtalen mellan Journalistförbundet och Medieföretagen klara på fyra av fem avtalsområden.

De är dagspress, tidskrift, etermedier och public service. Avtalen innehåller bland annat:

• medarbetar- och utvecklingssamtal för alla medarbetare

• åtgärdsprogram för medarbetare som halkat efter lönemässigt

• partsgemensam implementering av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift

• löneökningar på 2,2 procent

• avtalsperiod på 12 månader

• översyn av avtalen ur diskrimineringssynpunkt 

• nya semesterregler på public service-området

Något avtal för de bemanningsanställda är ännu inte klart.

? Våra krav på bemanningsområdet kvarstår. Villkoren för de interna bemanningsföretagen måste regleras på ett mycket tydligare sätt. Det är egentligen fel att kalla dem bemanningsföretag. De fungerar mer som interna vikariepooler som dumpar villkoren och ökar otryggheten för journalister, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i en kommentar.