Annons: Mediedagen 2019

Uppskjuten strejk på SVT

Med anledning av Almegas fredspliktsinvändning skjuts den varslade strejken som skulle röra omkring 800 medarbetare på SVT upp.

Den strejk som var planerad att bryta ut vid lunchtid i dag måndag är framflyttad sedan frågan om fredsplikt har hamnat i Arbetsdomstolen.

Enligt Almega har Unionen och Sveriges Ingenjörer inte rätt att strejka i pensionsfrågan eftersom fredsplikt ska råda i företag som redan har ett system för tjänstepension. Mot den bakgrunden lämnade Almega i torsdags kväll in en så kallad fredspliktsinvändning till Arbetsdomstolen. Men facket avfärdade fredspliktsinvändningen och svarade under fredagen på invändningen med att lämna in ett yttrande till domstolen.

Innan strejken kan bryta ut måste Arbetsdomstolen ta ställning till huruvida Unionen och Sveriges Ingenjörer har rätt att strejka i pensionsfrågan. I väntan på beslutet skjuts den planerade strejken upp. Tills dess fortsätter medlingen i konflikten mellan Unionen och Almega.

Unionens varsel rör 800 på SVT

Medling inleds efter strejkvarsel

Strejk kan ge tittarna svart i rutan